Ciriciri kebahagiaan & kemenangan seseorang hamba Allah itu adalah apabila ilmu pengetahuannya bertambah,bertambah pula kerendahan hati & kasih sayangnya.Setiap bertambah amalan soleh yang dilakukan,bertambah pula rasa takut & keprihatinannya dalam menjalankan perintah Allah.Ketika bertambah hartanya,bertambah pula kedermawan & pemberiannya pada sesama manusia.Jika bertambah tinggi kedudukannya,bertambahlah ketakwaannya pada Yang Maha Esa & semakin rendahlah hatinya.

Wednesday, January 26, 2011

Kesalahan Ayat

Kesalahan Ayat Tidak Lengkap

Penggunaan Subjek dan Predikat

Ayat yang lengkap mesti mengandungi subjek dan predikat.Ayat yang tidak mengandungi subjek dan predikat dikatakan ayat yang tidak lengkap atau tergantung.

Contoh ayat:

a) Bangunan yang tinggi itu. SALAH

subjek

Ayat ini tidak lengkap kerana hanya mempunyai subjek.

Bangunan itu / yang tinggi. BETUL

Subjek predikat

Atau

Bangunan / tinggi. BETUL

Subjek predikat

Ayat ini lengkap kerana mengandungi subjek dan predikat.

b) Kasut yang berwarna coklat itu. SALAH

subjek

Kasut itu / yang berwarna coklat. BETUL

Subjek predikat

c) Untuk ibu saya. SALAH

predikat

Hadiah ini / untuk ibu saya. BETUL

Subjek predikat

Kesalahan Struktur Ayat

Susunan kata dalam ayat atau struktor ayat mestilah lengkap, tepat, dan betul supaya maksudnya dapat difahami.Kesalahan struktor ayat sering didapati dalam ayat tanya, ayat majmuk gabungan, dan ayat majmuk pancangan.

Penggunaan ayat tanya

Predikat kata tanya yang disertai partikel –kah perlu diletakkan di hadapan subjek ayat.Predikat kata tanya yang disertakan dengan partikel –kah perlu diletakkan di belakang subjek ayat.

Ayat tanya dengan partikel –kah

Contoh ayat:

a) Dia / kawan kamukah? SALAH

subjek predikat


Ayat tanya ini salah struktornya kerana predikat ayat yang bergabung dengan partikel –kah diletakkan di belakang ayat.


Kawan kamukah / dia?

Subjek predikat BETUL


Diakah / kawan kamu?

Subjek predikat

Ayat ini betul kerana kata yang bergabung dengan partikel –kah diletakkan di hadapan ayat.

b) Jualan murah itu / selama berapa harikah? SALAH

subjek predikat

Selama berapa harikah / jualan murah itu? BETUL


Ayat tanya tanpa partikel –kahContoh ayat:


a) Apa / barang itu? SALAH

subjek predikat

Barang itu / apa? BETUL

Subjek predikat


b) Siapa / rumah itu? SALAH

Itu / rumah siapa? BETUL


Penggunaan ayat majmuk gabungan


Ayat majmuk gabungan dibentuk daripada dua atau lebih ayat tunggal yang dihubungkan dengan hata hubung gabungan.Unsur yang sama dalam ayat tunggal yang digabungkan perlu disebut sekali sahaja.Jika predikat dalam ayat-ayat tunggal itu mempunyai frasa sendi nama,maka frasa sendi nama itu perlu dikekalkan.

Contoh ayat:


a) Minuman ini bukan untuk kamu tapi dia. SALAH

Ayat ini salah kerana tidak mengekalkan kata sendi nama yang terdapat dalam ayat tunggal.

Minuman ini bukan untuk kamu tetapi untuk dia. BETUL

b) Kita perlu ke makmal atau bengkel? SALAH

Kita perlu ke makmal atau ke bengkel? BETUL

Penggunaan ayat majmuk pancangan

Ayat majmuk pancangan dibentuk dengan memancangkan satu atau beberapa ayat kecil lain (ayat tunggal) ke dalam satu ayat utama atau ayat induk dengan menggunakan kata hubung pancangan.Oleh itu, untuk membentuk ayat majmuk pancangan, kata hubung pancangan perlu dikekalkan.

Contoh ayat:


a) Saya berdoa anda lulus peperiksaan dengan cemerlang. SALAH

Ayat ini salah kerana telah menggugurkan kata hubung pancangan.

Saya berdoa agar anda lulus peperiksaan dengan cemerlang. BETUL

b) Zaidi melihat pemandangan sungguh indah itu. SALAH

Zaidi melihat pemandangan yang sungguh indah itu. BETUL

c) Dia menyatakan soalan itu sungguh mudah. SALAH

Dia menyatakan bahawa soalah itu sungguh mudah. BETUL

d) Dia menyatakan yang soalah itu mudah. SALAH

Ayat ini salah kerana menggunakan kata hubung yang tetapi tidak menggunakan kata hubung bahawa.

Dia menyatakan bahawa soalan itu mudah. BETUL

e) Saya diberitahu yang bapanya telah meninggal dunia. SALAH

Saya diberitahu bahawa bapanya telah meninggal dunia. BETUL

Selain kesalahan struktor dalam kata tanya, ayat majmuk gabungan, dan ayat majmuk pancangan, kesalahan struktor ayat juga berlaku apabila susunan kata dalam sesuatu ayat tidak betul dan tidak tepat yang menyebabkan maknanya sukar difahami.

Contoh ayat:

a) Berapa harikah selama jualan murah itu? SALAH

Selama berapa harikah jualan murah itu? BETUL

b) Bukan minuman ini untuk Ahmad tetapi untuk Amri. SALAH

Minuman ini bukan untuk Ahmad tetapi untuk Amri. BETUL

No comments:

Post a Comment